Tactisch Informatiemanagement

Duur: 6 dagen verdeeld over 6 maanden

Waarom deze opleiding?

Deze opleiding is een combinatie van theorie en toepassing van deze theorie. We hanteren verschillende leervormen die gericht zijn op praktische toepasbaarheid. Een fundamenteel beginsel van de opleiding is dat we niet kijken naar de hype van de dag, maar naar structurele IM-vraagstukken en hoe deze op een creatieve en toekomstgerichte manier kunnen worden benaderd. We willen met deze opleiding integreren, verbreden en verdiepen.

De docenten verbonden aan deze opleiding hebben allen een verschillende achtergrond en een ruime ervaring met het hedendaagse informatiemanagement. Zo hebben de docenten van de Academy for Information & Management jarenlange ervaring in het doceren van strategisch informatiemanagement. Vakopleiding Functioneel Beheer heeft met het team van Daniël E. Brouwer diverse, jarenlange en aantoonbare ervaring met functioneel beheer.

Gezamenlijk staan zij staan garant voor kwaliteit en relevantie.

Meerwaarde van de opleiding

Aan het einde van deze opleiding beschikt de deelnemer over een goed ontwikkelde visie op informatiemanagement. Er is een gedegen theoretische basis gelegd om de ontwikkeling van de praktijk vorm te geven. Als aantredend informatiemanager beschik je nu over diverse vaardigheden om van toegevoegde waarde te zijn voor je organisatie. Daarnaast zal de nieuwsgierigheid naar verdieping van kennis en ontwikkeling van vaardigheden geprikkeld raken en blijven.

Kortom, deze opleiding is een uitstekend uitgangspunt om de stap te maken van functioneel beheerder naar informatiemanager. Ook de startende informatiemanager die zich verder wil ontwikkelen en de wereld met een bredere blik wil aanschouwen wordt op zijn of haar wenken bediend met deze opleiding. Aan het einde van de opleiding ben je onderdeel geworden van een community van gelijkgezinden, die elkaar ook na de opleiding zullen blijven opzoeken, ondersteunen en stimuleren.

VOOR WIE IS DEZE VAKOPLEIDING?

De opleiding Tactisch informatiemanagement is bedoeld voor de meer ervaren functioneel beheerders en startende informatiemanagers, die hun kennis en vaardigheden willen verbreden richting informatiemanagement en toe zijn aan een volgende stap in hun professionele carrière.

De opleiding wordt aangeboden in een samenwerkingsverband van de Academy for Information & Management en Vakopleiding Functioneel Beheer

Opleidingsvorm

 • 10 dagdelen gemeenschappelijke modules (30 uur)
 • Actieve participatie van deelnemers
 • 30 uur gereserveerd voor praktijkopdracht en zelfstudie
 • Fysieke opleidingsdagen (eventueel online)
 • Afronding in de vorm van een terugkoppelmodule

Investering & aanmelden

De kosten voor dit programma bedragen € 3.750 (excl. btw). Dit bedrag is inclusief deelname aan alle activiteiten van het programma, toegang tot het tussentijds discussieforum en de catering. Inschrijven voor een deel van het programma is niet mogelijk.

Nog niet gepland

Programma

DAG 1 – 16 januari 2023

MODULE 1: INFORMATIEMANAGEMENT ALS PROFESSIE

In deze module staat informatiemanagement als professie centraal. Ook staan we stil bij de positionering van informatiemanagement aan de hand van het negenvlaks-model en benoemen we de taken en verantwoordelijkheden van informatiemanagement. Verder gaan we in op de relatie tussen businessinformatie en ICT. Als laatste staan we stil bij informatiemanagement op operationeel niveau: hoe gaan we om met beheer en projecten? 

MODULE 2: DE INFORMATIEMANAGER ALS PROFESSIONAL

In deze module gaan we dieper in op de rol van de informatiemanager als professional: welke kennis en vaardigheden heeft de informatiemanager nodig? Deze analyse maken we aan de hand van het model van Bolman & Deal. We doen een praktische inventarisatie van de soft skills, gevolgd door oefeningen. Ook bekijken we hoe je je politieke sensitiviteit kunt ontwikkelen in een organisatie.  Een goede informatiemanager heeft een breed scala aan kennis en vaardigheden nodig. We stippen ze aan en discussiëren over de ultieme teamsamenstelling.

Ben je als informatiemanager een verbinder of eigenlijk iets anders? Tenslotte behandelen we in deze module de taal van een succesvolle informatiemanager.

DAG 2 – 13 februari 2023

MODULE 3: DE ACTUELE PRAKTIJK VAN INFORMATIEMANAGEMENT

Als informatiemanager moet je weten wie je stakeholders zijn en hoe je met ze omgaat. Wie is opdrachtgever? En wie is eigenaar? Wat is de relatie tussen governance en informatiemanagement? Welke valkuilen zijn er in het vraag en aanbod-denken en welke rol speelt de informatiemanager bij innovatie? Hierbij hoort ook een actieve vraag- en antwoordsessie met een ervaren CIO. 

MODULE 4: INFORMATIEMANAGEMENT EN DE INRICHTING VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING

“Als je niet volgens de wetten van de architectuur denkt en werkt, weet je niet wat je doet.” Welke vormen van architectuur zijn er? Wat is zaakgedreven werken en wat is datagedreven werken? Wat is Agile werken en zijn er ook andere vormen van samenwerking? Op o.a. deze vragen geven we antwoord in deze module. 

DAG 3 – 13 maart 2023

MODULE 5: MAATSCHAPPELIJKE EN ORGANISATORISCHE CONTEXT VAN DE INFORMATIEMANAGER

De succesvolle informatiemanager is op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en weet van een klant een relatie te maken. Voor wie doet de informatiemanager dit en voegt hij/zij wel (genoeg) waarde toe? De informatiemanager houdt zich bezig met de digitale transformatie, waarin we ons als samenleving bevinden. Welke ecosystemen zijn er? En hoe zorgen we voor digitale inclusie? Ook moeten we nadenken over de invloed van ‘black swans’ en onze behoefte om plannen te maken en vervolgens deze koers ook te willen volgen. 

MODULE 6: TECHNOLOGISCHE CONTEXT VAN DE INFORMATIEMANAGER

We leven in een wereld vol technologie, die we dagelijks inzetten om onze bedrijven te runnen. Welke technologische ontwikkelingen er zijn ontdekken we aan de hand van een technologische scan. Wat is Artificial Intelligence (AI) en hoe passen we AI toe? Tevens krijg je een overzicht van de diverse platformen en architectonische ontwikkelingen, zoals Common Ground. 

DAG 4 – 17 april 2023

MODULE 7: PROGRAMMA- EN PROJECTMANAGEMENT

Als informatiemanager ben je vooral actief in projecten en programma’s. Maar hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Hoe manage je een programma en wat is procesmanagement? Als producten van de industriële samenleving zijn we gewend om te sturen op output, maar is het misschien beter om op outcome te sturen? Portfoliomanagement is vaak een ondergeschoven kindje: hoe zet je een portfolio op en hoe manage je dit vervolgens succesvol? Om continu te kunnen verbeteren moet je leren van project-successen, maar ook van de mislukkingen. Wat zijn de succesfactoren voor het samengaan van beheer en vernieuwing? Kortom, we focussen in deze module op het belang en de invulling van succesvol programma- en projectleiderschap. 

MODULE 8: BATENMANAGEMENT EN BUSINESS CASES

Voor veel projecten wordt er een businesscase geschreven, maar na afronding van een project worden de geformuleerde baten moeilijk of zelfs niet gerealiseerd. Incasseren we überhaupt de baten die wel de aanleiding waren voor de start van het project? Tijdens deze module analyseren wij in hoeverre baten gemonitord kunnen worden en wat de toegevoegde waarde is van deze informatie tijdens een project. Deze theorie toetsen we aan de hand van een casus. 

DAG 5 – 23 mei 2023

MODULE 9: INFORMATIEVEILIGHEID

We leven in een wereld waar informatie altijd en overal voor iedereen beschikbaar is. Ook voor degene voor wie de informatie niet is bestemd. Tijdens deze module gaan we in op informatieveiligheid. Wat is cyber security en hoe gaan we om met fake informatie. Ook staan we stil bij informatie-ethiek. Tenslotte zal ook de AVG de revue passeren en maken we een DPIA.

MODULE 10: COMMUNICEREN EN BEÏNVLOEDEN

Als informatiemanager moet je je omgeving kunnen beïnvloeden en adviseren. Maar hoe doe je dat? Hoe voer je een effectief beïnvloedingsgesprek met een manager, klant of leverancier? Hoe heb je niet alleen gelijk, maar krijg je het ook? Een oefening waarin je jezelf een spiegel voorhoudt en je creatief presentatievermogen aanscherpt!

DAG 6 – 26 juni 2023

TERUGKOPPELMODULE: PRESENTATIE VAN DE PRAKTIJKOPDRACHTEN

Het meest waardevolle onderdeel van deze opleiding is de praktische benadering.  Tijdens deze module laat je zien wat je hebt geleerd aan de hand van een creatieve presentatie van je praktijkopdracht. En de nadruk ligt hier heel duidelijk op ‘creatief’.  Iedereen kan een PowerPointpresentatie maken, maar als je je boodschap op een creatieve manier weet over te brengen, verras je je doelgroep, waardoor de boodschap vele malen beter zal resoneren.  

In deze afsluitende module horen we graag wat de lessons learned zijn en maken we afspraken om de groepsdynamiek voort te laten duren.

2 reviews for Tactisch Informatiemanagement

 1. Ruben Opstal | IMNEO

  Deze opleiding raadt ik aan.
  Voor mij was het tijd om een volgende stap te nemen en deze opleiding sloot daar goed bij aan.
  Ik heb met plezier deze opleiding gevolgd en ben heel blij met de kennis waarmee ik naar buiten liep. De line up van docenten is op zijn minst indrukwekkend en zorgt ervoor dat alle aspecten van het tactisch informatiemanagement voorbij komen. Met een groepsopdracht als rode draad ga je aan de slag in je eigen praktijk. Dat dwingt je om gelijk een vertaling te maken van het aangeleerde en dat werkt voor mij heel goed.

 2. Hans Rozemuller | Organisatieadviseur

  Informatiemanagement wordt in bijna iedere organisatie op een andere manier uitgevoerd. Dicht tegen IT aan of juist veraf, achter een bureau of intens samenwerkend, inhoudelijk of met een focus op portfolio management.
  Voor Florence heb ik de opleiding Tactisch Informatie Management uitgekozen en samen met 2 collega informatiemanagers met plezier gevolgd, omdat het niet probeert uit te leggen wat de beste methode is, maar je bewust laat proeven van en oefenen met verschillende best practices.
  Achtereenvolgens werd verteld wat informatiemanagement is, wat je dan dagelijks doet, welke doelen je nastreeft en welke competenties je daarvoor nodig hebt. Vervolgens kwamen er een grote hoeveelheid vak-enthousiastelingen langs die ons meenamen in hun deel van de Informatiemanagement wereld. Van Architecten tot Information Security Officers, van Technical Goeroes tot Cio’s, van Projectmanagers tot People Empoweraars.
  De verschillende inzichten die we zo kregen hebben we vervolgens al discussiërend toegepast in de groepsopdracht.
  Een uitstekende opleiding als je recent informatiemanager bent geworden of zo’n carrièrestap overweegt.

Voeg een beoordeling toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *