Onze boeken.

Met onze boeken willen we inspireren. Wij willen graag onze functioneel beheer ervaringen, inzichten en handvatten delen. Wij zijn visionair waar dat nodig is en pragmatisch waar dat kan. Ons doel is bereikt als jij ook jouw organisatie hebt kunnen voorbereiden op de wereld van morgen. Onze boeken en opleidingen helpen jou hierbij.

Hét handboek voor de functioneel beheerder

Daniël E. Brouwer en Martijn Buurman

Functioneel beheerders zijn er in vele soorten en maten: van applicatiegerichte specialisten tot breedgeoriënteerde generalisten. Ze hebben allemaal één primair doel: zorgen voor een betrouwbare, wendbare, schaalbare en innovatieve informatievoorziening voor de hele organisatie.

Dit boek is een heldere en praktische handleiding, die de functioneel beheerder helpt bij de uitvoering van zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. Het biedt concrete antwoorden en oplossingen voor de vragen en problemen waarmee de functioneel beheerder te maken krijgt. Ook sociale aspecten als communicatie, persona’s, interactie met collega’s en pr van het vakgebied komen aan bod. Het boek is vlot geschreven zonder veel technisch jargon en is zeer geschikt als naslagwerk. Het boek bevat een handige gereedschapskist met tools die onmisbaar zijn voor elke functioneel beheerder en een uitgebreide woordenlijst.

EEN ONMISBAAR BOEK VOOR DE FUNCTIONEEL BEHEERDER!

Het procesboek voor de functioneel beheerder

Daniël E. Brouwer

Een functioneel beheerder moet van vele markten thuis zijn. Alleen kennis van IT en informatiemanagement is niet voldoende – hij of zij moet ook kunnen plannen, anticiperen, oplossen, overtuigen en verbinden.

Juist vanwege die veelzijdigheid en het vaak hectische karakter van het werk is het van belang dat je als functioneel beheerder de basis op orde hebt en procesmatig leert werken. Zo voorkom je dat al je tijd wordt opgeslokt door het blussen van brandjes en je niet toekomt aan proactieve werkzaamheden en structurele oplossingen.

Processen zijn cruciaal. Een goed proces is geen keurslijf, maar biedt juist duidelijkheid en kansen. Dit boek legt uit wat processen zijn en hoe je ze toepast en verbetert. De taken die elke functioneel beheerder vrijwel dagelijks moet uitvoeren zijn teruggebracht tot 9 herkenbare processen die uitgebreid worden beschreven. Het boek bevat bovendien talloze gereedschappen die de functioneel beheerder goed kan gebruiken bij de uitvoering van die processen. Een functioneel beheerder die in staat is de processen te doorgronden, kan gebruikers veel beter ondersteunen en creëert meerwaarde voor de organisatie.

EEN HELDERE EN PRAKTISCHE HANDLEIDING GEBASEERD OP DE KRACHT VAN PROCESMATIG WERKEN, INCLUSIEF DE GEREEDSCHAPPEN DIE JE DAARBIJ NODIG HEBT!