Onze overige publicaties.

Met onze boeken willen we inspireren maar wij schijven niet alleen boeken. Op deze pagina vind je onze andere publicaties zoals artikelen, interviews en blogposts.

artikel functioneel beheer kan ook lean

Daniël E. Brouwer – AG Connect oktober 2019

Het belang van de functioneel beheerder wordt steeds groter en zijn taak steeds zwaarder. De grote tekorten aan ICT’ers maken dit effect alleen maar sterker. Dat kan ertoe leiden dat er werk blijft liggen. Efficiency verhogen door te streven naar zo min mogelijk verspilling is dan het devies. Volgens Daniël Brouwer leent de lean-methodiek zich daar prima voor.

Een functioneel beheerder is binnen een organisatie verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van een of meer informatiesystemen. Hij of zij is doorgaans de spil tussen de gebruikers en de ICT-afdeling. Omdat veel organisaties steeds afhankelijker worden van hun informatiesystemen, is de werkdruk onder functioneel beheerders hoog. Niet alleen moeten ze gebruikers ondersteunen, steeds vaker moeten ze ook een bijdrage leveren aan kostenbesparing, procesverbetering en innovatie. Als je meer werk hebt dan tijd, moet je prioriteit geven aan werkzaamheden die voor gebruikers de meeste waarde opleveren en natuurlijk zo efficiënt mogelijk werken.